珍珠(有机宝石)转载百度百科

2019-09-12 15:06:54 栏目 : 珍珠文化 围观 : 评论

 珍珠是一种古老的有机宝石,主要产在珍珠贝类和珠母贝类软体动物体内;而由于内分泌作用而生成的 含碳酸钙的矿物(文石)珠粒,是由大量微小的文石晶体集合而成的;种类丰富,形状各异,色彩斑斓;根据地质学和考古学的研究证明,在两亿年前,地球上已经有了珍珠

 珍珠是在几种软体动物中,由于在套膜里面或下面层层真珠质围绕不附着于外壳的外来粒子聚合而形成的稠密凝结物,具有各种形状,但典型的是圆形和梨形呈现各种颜色,但通常是白色或浅色,且有不同程度的光泽,可做装饰或入药。

 珍珠的英文名称为Pearl,是由拉丁文Pernulo演化而来的。它的另一个名字是Margarite,则由古代波斯梵语衍生而来,意为“大海之子”。

 早在远古时期,原始人类在海边觅食时,发现了具有彩色晕光的洁白珍珠,并被它的晶莹瑰丽所吸引,从那时起珍珠成了人们喜爱的饰物,并流传至今。

 中国的天然淡水珍珠主要产于海南诸岛。珍珠有白色系、红色系、系、深色系和杂色系五种,多数不透明。

 珍珠的无机成分主要是碳酸钙、碳酸镁,占91%以上,其次为氧化硅、磷酸钙、Al2O3及Fe2O3等。

 珍珠的形状多种多样, 有圆形、梨形、蛋形、泪滴形、纽扣形和任意形,其中以圆形为佳。非均质体。颜色有白色、 粉红色、淡、淡绿色、淡蓝色、褐色、淡紫色、黑色等,以白色为主。白色条痕。具典型的 珍珠光泽,光泽柔和且带有虹晕色彩。透明至半透明。折光率1.530-1.686,双折射率:集合体不可测。无色散现象。硬度2.5-4.5。天然淡水珍珠的密度一般为2.66-2.78g/cm3,因产地不同而有差异。无解理。韧性较好。在短波紫外光下白色珍珠为浅蓝色至浅;和金色珍珠为黄绿色,绿褐色至深棕色;黑珍珠为通常粉红色到橙红色;X射线下有淡黄白色的荧光。遇盐酸起泡。

 天然珍珠呈圆球形、椭圆形、不规则的球形或长圆形,直径1~6毫米。表面类白色、黄白色、浅粉红色、浅蓝色等,具美丽的彩色光泽,平滑。作过装饰品的珍珠,多数有穿孔。质坚硬,难破碎,断面呈层状。用火烧之有爆裂声。气无,味微咸。

 养珠形状与天然珍珠相似,但表面光泽较弱,断面有圆形的砂粒或石决明碎粒,表面有一簿的真珠层。入药仅用真珠层。气无,味微咸。不过合浦生态珍珠的出现大大提高了养珠的质量。

 《战国策·秦策五》:“君之府藏珍珠宝石” ,唐 李咸用 《富贵曲》诗:“珍珠索得龙宫贫,膏腴刮下背”。

 元·马致远《小桃红·四公子宅赋·夏》曲:“映帘十二挂珍珠,燕子时来去。” 清 陈维崧 《醉花阴·重阳和漱玉韵》词:“今夜是重阳,不卷珍珠,阵阵西风透。”

 4、在几种软体动物中,具有各种形状,但典型的是圆形,呈现各种颜色,但通常是白色或浅色,且有不同程度的光泽,可做装饰或入药。是法国、菲律宾和印度的国石。

 中国是世界上利用珍珠早的国家之一,早在四千多年前,《尚书禹贡》中有河蚌能产珠的记载,《诗经》、《》、《尔雅》、《周易》中也都记载了有关珍珠的内容。珍珠按照成因分为天然珍珠和人工养殖珍珠两种,天然珍珠主要是指在贝、蚌的体内自然形成的珍珠;习惯上人们把珍珠又分为海水珠、淡水珠、人造珠三种类型,淡水珍珠是指江、河中产出的珍珠。

 中国的珍珠养殖技术已非常成熟,珍珠价格也相应大众化。中国是世界上名副其实的珍珠古国,据《尚书·禹贡》载:“淮夷宾珠”,说明中国采珠历史早在4000年前的夏禹时代已开始了,淮河产淡水珍珠,当时还将珍珠定为贡品。《格致镜原·装台记》中记载了周文用珍珠装饰发髻的史实。因此,一般认为我国珍珠饰用始于东周。自秦汉以后珍珠饰用日渐普遍。珍珠已成为朝廷达官贵人的奢侈品,已开始接受献珠,东汉桂阳太守文砻向汉顺帝“献珠求媚”,西汉的诸侯也广泛使用珍珠,珍珠成为尊贵的象征。

 在文艺复兴时期,名画“维纳斯的诞生”惟妙惟肖地描绘了珍珠形成的故事:维纳斯随着一扇徐徐张开的巨贝慢慢浮出海面,身下无数水滴,水滴顷刻变成粒粒洁白的珍珠,栩栩如生,给人们以美的感受。

 蚌的外套膜受到异物(砂粒、寄生虫)侵入的刺激,受刺激处的表皮细胞以异物为核,陷入外套膜的结缔组织中,陷入的部分外套膜表皮细胞自行形成珍珠囊,珍珠囊细胞分泌珍珠质,层复一层把核包被起来即成珍珠。以异物为核称为“有核珍珠”。

 外套膜外表皮受到病理刺激后,一部分进行细胞而后发生分离,随即包被了自己分泌的有机物质,同时

 人工养殖的珍珠,是根据上述原理,用人工的方法,从育珠蚌外套膜剪下活的上皮细胞小片(简称细胞小片),与蚌壳制备的人工核、一起植入蚌的外套膜结缔组织中,植入的细胞小片,依靠结缔组织提供的营养,围绕人工核迅速增殖,形成珍珠囊,分泌珍珠质,从而生工有核珍珠。人工无核珍珠,是对外套膜施术时,仅植入细胞小片,经细胞增殖形成珍珠囊,并向囊内分泌珍珠质,生成的珍珠。

 珍珠贝科动物马氏珍珠贝Pteria martensii (Dunker)、或蚌科动物三角帆蚌Hyriopsis cumingii (Lea)、褶纹冠蚌Cristaria plicata (Leach)等双壳类动物。

 Erosari(Ravitrona) caputserpentis (L.)-软体动物门Mollusca,瓣鳃纲Lamellibranchia,假瓣腮目Pseudolamellibranchia,珍珠贝科Pteriidae

 为暖海底栖贝类,具二枚介壳,左右不等,左壳比右壳略大,且凹陷较右壳为深。壳之长度与高度差不多相等,通常长高为6~7厘米左右,大者可大于10厘米。前耳突大而短,后耳突长。壳面黄褐色,具黑色放射条纹。生长级明显。具有密生鳞片,易碎断,近壳顶处较为平滑。壳内白色或带淡,富有珍珠光泽。壳缘较薄,呈黄褐色,铰合处平直有1~2个主齿。韧带细长,褐色。闭壳肌痕大,略呈耳形,几乎位于壳之。壳顶位于前端,距离近。足小,能生足丝线,于右壳前面之小孔伸出。附着于岩礁砂。当珍珠母贝和蚌贝在水中生长时,若偶然遇有细微的砂粒或较硬质的生物窜入壳中外套膜内,外套膜受到刺激后,殊感不适,遂分泌真珠质逐渐包围由外窜入之砂粒或生物,并日益增大成为珍珠。

 养珠亦系利用此原理,一般选用3龄左右个体,施行插核手术,有意识地放入砂粒,让外套膜感觉不适而分泌许多真珠质来包被这些进入的砂粒,因而形成了人工珍珠,甚至人为地将投入物作成各种形状,结果所得的养珠也是各式各样的。产于暖海1~10米深处。幼体栖息地区较浅,长大后渐向深海区移动。主要分布于海南岛及广东其他沿海地区。

 淡水底栖贝类。壳近三角形。前部短而低,前背缘冠状突不明显,后背缘向上斜伸出...为大形的冠。壳顶有数条肋脉。

 淡水底栖贝类。壳厚大,外形略似不等边三角形。前部短而低,前背缘冠突不明显,后部长高,后背缘向上斜出伸展成为大形的冠。壳的后背部自壳顶起向后有一系列的逐渐粗大的纵肋。后缘圆。腹缘长近直线。壳顶位于距前端壳长约1/6处,壳顶有数条肋脉。成体的冠常仅留残痕,幼体的贝壳一般完整。壳表面深黄绿色至黑褐色,壳顶常受而失去表层颜色。铰合部强大,韧带粗壮,位于冠的基部。左右两壳各具有一高大的后侧齿。前侧齿细弱,后侧齿下方与外面相应有纵突和凹沟数个。前闭壳肌痕大呈楔状,伸足肌痕圆形,前缩足肌痕小而深,后闭壳肌痕大而浅,外套肌痕宽,真珠层有光泽。生活在江河、湖沼的泥底,行动缓慢。

 构成珍珠和贝壳的物质,大部分是碳酸钙。碳酸钙随结晶时条件的不同而形成方解石、霰石等,珍珠是由霰石构成的,而贝壳是由方解石构成的棱柱层。因此,它们虽然同是碳酸钙结晶,但由于结晶系的不同,所以形成不同的物质-珍珠和贝壳。

 是一种半边珍珠,也称Mabe珠、馒头珠和半圆珠。一般在采集完已养殖好的珍珠后,将预制的半边形的珠核插入贝壳的内壁,使凸面朝向珠母贝的套膜,平面贴紧珠母的壳壁,插好后再放入水中喂养,日积月累,珍珠层外珠核一层一层地包起来形成半圆形,采集时将其同部分珠母贝壳壁一起提取出来抛磨成一件饰品,故其个体硕大。玛比珠实质上是一种再生珍珠,在此之前,每个珍珠贝可先生产两粒圆形珍珠,而后可再养殖3-7粒玛比珠,尤以玛比珠的产量和质量都很高,其特点是颗粒大、具极出色的光泽、的银白色以及光滑的表面。小的也有10mm,大的可至17mm或更大,并以圆形、水滴形、椭圆形及心形等各种形状。世界珠宝市场十分流行玛比珠首饰,不仅是淑女贵妇们的佩饰宠物,而且用玛比珠创作的独特而优雅的珠宝饰物也受到了绅士们的特别青睐。

 正圆珠是指圆度好的,商业上也俗称为走盘珠,大直径和小直径之差与平均直 径之比小于百分之一;圆珠是指形态很圆的珍珠,其直径差的百分比在百分之一和百分之五之间;近圆珠是指形态上比较接近圆珠的珍珠,其直径差的百分比在百分之五和百分之十之间。

 指形态为椭圆形状的珍珠,长短直径比大于百分之十。可进一步按长短直径差百分比为短椭圆和长椭圆,短椭圆长短直径差的百分比为百分之十至百分之二十;长椭圆直径差的百分比大于百分之二十。

 指形态为扁平面形,有一面或两面的近似平面状,如扁圆形、扁椭圆形、饼形、菱形、方形等。此类珍珠适用于做珍珠串珠相连.

 除圆珠、椭圆珠、玛比珠以外的其他形态各异的珍珠也为数不少,梨形、水滴形、米形、土豆形、豆形及其他形状的珍珠商业上统称为异型珍珠。

 1.取净珍珠,加水适量共研细,再加多量水,搅拌,倾出混悬液,下沉部分再按上法反复操作数次,除去杂质,合并混是液,静置后,分取沉淀,干燥,制成细粉(《药典85》)。

 2.取珍珠,洗净泥垢,用布包好,加豆腐与水共煮约2小时,取出,用水洗净,捣碎,加水少许研成极细粉,干燥即得(《药典63》)。

 3.取净珍珠粉,置乳钵内,加入运量水研细,再加多星的水,搅拌,倾出混悬液,干燥,研散。或取净珍珠,捣碎,研成极细粉(《规范》)。

 1.净取品,装入布袋或纱布包裹,与豆腐或豆浆同煮2-3小时,取出,洗净,捣碎,水飞成极细粉。每珍珠1kg,用豆腐2kg或豆浆5kg(《》)。

 取净珍珠,大小分开,置铁锅内,扣一碗,用中火煅至爆炸声尽,取出,晾凉,水飞或研成极细粉,干燥(《山东》)。

 许多貌似清水珠的饰品出现在工艺品市场上。以塑料薄膜覆层的工艺珠很好鉴别,两颗珠一对磨直打滑,且颗颗精圆走盘,象是一个模子里做出来的,一刮便掉一层皮。而一些以贝壳为核,涂上涂料的工艺珠,鉴别起来较为困难,有的珠形甚至用车床车成带有各种淡水珠肌理纹的外形,一擦直掉粉,象真的一样,是有点“真”过了头。

 中国的天然淡水珍珠主要产于华南各省的湖泊,浙江诸暨是有名的珍珠之乡。古时候人们把天然正圆形的珍珠称为走盘珠。珍珠、玛瑙、水晶及玉石并称为中国古代传统“四宝”。

 菲律宾一名渔民10多年前在巴拉望岛(Palawan Island)普林塞萨港(Puerto Princesa)附近海域发现一颗重达34公斤的巨型珍珠,长度超过60厘米,价值1亿美元(约合人民币6.63亿元)。这颗巨型珍珠可能是世界上大的珍珠,比之前的世界纪录大5倍。

 没有钻石的璀璨光亮,没有彩宝的炫目艳丽,珍珠色泽温润细腻,自然形态优美,正是这浑然天成的温柔美丽成为珍珠为迷人的地方。每一颗珍珠表面都具有隐约可见的晕彩珠光,这股捉摸不透的神秘韵味和典雅气质与女性柔美的感觉如出一辙,尤其是优雅含蓄的东方女性。

 珍珠是不需要加工天然生成并带有神奇生命力的珍宝,因为弥足珍贵,所以在很漫长的一段时间里,无论是欧洲还是中国,只有室才能享用珍珠。而中国早在两千多年前已经开始开采和使用珍珠了。

 珍珠药用在中国已有2000余年历史。三国时的医书《名医别录》、梁代的《本草经集》、唐代的《海药本草》、宋代的《开宝本草》、明代的《本草纲目》、清代的《雷公药性赋》等19种医药古籍,都对珍珠的疗效有明确的记载。

 梁代陶弘景在《本草经集》中说,珍珠“有治目肤翳,止泄”等作用。唐代的《海药本草》认为,珍珠可以明目、除晕、止泄。在元朝,商人们常在水中加蜜糖和珍珠粉饮用,认为它既可以滋补,又可以防暑。元好问在《续夷坚志》中记载:“洮水冬日结小冰……圆洁如珠……盛夏以蜜水调之,加珍珠粉。”

 明代李时珍更加重视珍珠的药理作用,认为珍珠的药效在美肤,因而在《本草纲目》中特别写道:“珍珠味咸甘寒无毒,镇心点目;珍珠涂面,令人润泽好颜色。涂手足,去皮肤逆胪;坠痰,除面斑,止泻;除小儿惊热,安魂魄;止遗精白浊,解痘疗毒。……令光泽洁白”等。同时,它还记载了珍珠药用的多种方法。

 明代陈继儒转引《独异志》说,唐武李炎在位时,宰相李德裕以珠宝粉、雄黄、朱砂煎汁为羹,每食一杯约耗钱三万,过三煎则弃其渣。当时流行炼丹术,人们认为,珍珠粉、雄黄等物,经过提炼后服用可长生不老,鹤发童颜。

 《中华人民国药典》及《中药大辞典》均指明:珍珠具有安神定惊、明目去翳、解毒生肌等功效,现代研究还表明珍珠在提高人体免疫力、延缓衰老、祛斑美白、补充钙质等方面都具有独特的作用。

 1.脂褐素和清除基的作用:小鼠腹腔注射珍珠粉混悬液200mg/(kg.天)×25天,可使心肌和脑组织中的脂褐素含量明显降低,对肝脏组织无明显影响。从三角蚌珍珠粉中提取的PFC及其分离后的产物,用化学发光法测定其对O之基的作用。结果表明,两者均有发光作用,PFC提纯后的单体成分PCM-1作用较强,可体内基反应。

 2.抗肿瘤作用:小鼠腹腔注射PFC40mg/(kg.天)×9天,对皮下接种S180肉瘤细胞8.0×l05个/ml的小鼠有显著的作用(P0.01),率为34.8%;同样剂量的药物可皮下接种Lewis肺癌匀浆5.0×10个/ml的小鼠,率为13.89%,但无统计学差异。同样剂量的药物可延长接种P388/J 淋巴性白血病小鼠的时间达14.75%(P0.05),同时明显减轻动物脾重达24.12%(P0.01)。对体外培养P388/J 细胞,两个剂量组 PFC 50μg/ml和100μg/ml,在用药72小时的杀伤率分别为25.O%和24.8%(P0.01)。

 珍珠生长在海水中的珍珠蚌里,珍珠蚌的生长中有很多精华物质,也有很多的东西,而蚌却能将之物在外,而将精华结成珠子。大自然的巧妙之处是,我们把珍珠粉敷在脸上,也有祛除浊物的效果。

 《本草纲目》中记载,珍珠有淡化雀斑、黄褐斑的作用。现代医学研究也发现,珍珠里含有大量的微量元素,有抗氧化、增强肌肤活性、清热排毒等作用,而且还具有美白、生肌、祛痘、控油、淡化色斑等功效。同时,用它洁面还有清洁深层皮肤的功能。

 拿让人讨厌的黑头来说吧,由于珍珠粉有非常强的吸附能力,所以毛孔深层的污垢都可以在珍珠粉的吸附作用下清洁掉。总之,珍珠粉像是一个严格的美容师,容不得任何与美丽相对的东西存在。

 中医认为,珍珠粉具有平肝潜阳、清肝明目、延年益寿、宁心安神、美容养颜的功效。我曾经看过一个报道,说我国某个医科大学曾经观察过一百多名服用珍珠粉的老人,发现珍珠粉对缓解失眠、心烦、记忆力衰退等都有一定的作用。当然,更重要的是它的驻颜效果。

 镇心安神,养阴熄风,清热坠痰,去翳明目,解毒生肌。治惊悸,怔忡,癫痫,惊风搐搦,烦热消渴,喉痹口疳,目生翳障,疮疡久不收口。

 1.治大人惊悸怔忡,癫狂,不宁,及小儿气血未定,遇触即惊,或急慢惊风,搐搦:真珠一钱(研极细末),茯苓、钩藤、半夏曲各一两,甘草、人参各六钱(同炒黄,研极细末)。总和匀,炼蜜丸龙眼核大。每服一丸,生姜汤化下。(《本草汇言》)

 2.治小儿惊哺及夜啼不止:真珠末、伏龙肝、丹砂各一分,麝香一钱。同研如粉,炼蜜和丸如绿豆大。候啼即温水下一九;量大小,以意加减。(《圣济总录》线.治小儿中风,手足拘急:真珠末(水飞)一两,石膏末一钱。每服一钱,水七分,煎四分,温服,日三。(《圣惠方》)

 4.治风痰火毒、喉痹,及小儿痰搐惊风:珍珠三分,牛黄一分。上研极细,或吹或掺;小儿痰痉,以灯心调服二、三分。(《医级》珠黄散)

 5.治口内诸疮:珍珠三钱,硼砂、青黛各一钱,冰片五分,黄连、人中白各二钱(煅过)。上为细末,凡口内诸疮皆可掺之。(《丹台玉案》珍宝散)

 6.治眼久积顽翳,盖覆瞳人:真珠一两,地榆三两(锉)。以水二大盏,同煮至水尽,取出真珠,以醋浸五日后,用热水淘令无醋气,即研令极细。每以铜箸,取少许点翳上,以瘥为度。(《圣惠方》)

 7.治风热眼中生赤脉,冲员黑睛,及有花翳:真珠一分,龙脑半分,琥珀一分,朱砂半分,硼砂二豆大。同细研如粉。每日三、五度,以铜箸取少许,点在眦上。(《圣惠方》线.治一切诸毒疽疮,穿筋溃络,烂肌损骨,破关通节,脓血淋漓,溃久不收之证:真珠一钱(研极细末),胞衣一具(烘燥,研极细末);白蜡一两,猪脂油一两,火上共熔化,和入 胞衣末、真珠末,调匀。先以猪蹄汤淋洗毒疮净,将蜡油药,轻轻敷上,再以铅粉麻油膏药贴之。(《本草汇言》油蜡膏)

 9.治下疳皮损肉烂,痛极难忍,及诸疮新肉已满,不能生皮,又汤泼火烧皮损肉烂,疼痛不止者:青缸花五分,珍珠一钱(研极细),真轻粉一两。上三味共研千转,细如飞面。凡下疳初起皮损,搽之;腐烂疼痛者,甘草汤洗净,猪脊髓调搽;如诸疮不生皮者,用此干掺。又妇人阴蚀疮,亦可搽。汤泼火烧痛甚看,用玉红膏调搽之。(《外科正》珍珠散)

 11.珍珠又是护肤养颜佳品,中国明代李时珍《本草纲目》中载有:“用珍珠粉涂面,可令人润泽好颜色,涂于手足,除面(斑),止泄。”古埃及首都克莱帕托拉的记事中称:“贵妇人为了美化皮肤,在临睡前常用珍珠粉混在牛奶中涂擦身体。”开发的珍珠护肤美容制品种类更加繁多,只要质量有,都能起到良好的护肤效果。珍珠膏、珍珠霜、珍珠液等可以被人体表皮细胞吸收,增强细胞活力,促进新陈代谢功能。又由于它们含有脂肪醇等,从而有护肤作用。因此,珍珠护肤制品具有防止皮肤衰老的独特功效,合理使用可保肌肤柔嫩白净,滋润光滑,永葆青春美妙。玫琳凯LumiVie亮采产品含有此成分。

 主要成分: 主要含碳酸钙.珍珠贝的天然免费网上赚钱珍珠含碳酸钙91.72%,有机物5.94%,水2.23%.

 马氏珍珠贝的天然珍珠有白色、银色两种.其白色者含碳酸钙83.71%、碳酸镁7.22%、氧化硅0.54%、磷酸钙0.35%、氧化铝和氧化铁0.54%、水0.89%、有机物6.11%;其银色者含碳酸钙80.82%、碳酸镁2.16%、氧化硅0.56%、磷酸钙0.15%、氧化铝和氧化铁痕量、水1.26%、有机物13.44%.

 所谓“珠光宝气”,光泽是珍珠的灵魂。无光、少光的珍珠缺少了灵气。看光,应该将珍珠平放在洁白的软布上,能看到珍珠流溢出的温润的光泽;而迎着光线看,好的珍珠可以看到发出七彩的虹光,层次丰富变幻,还可以看到如金属质感的球面,甚至可以映照出人的瞳孔,特别明亮的可列入,稍次之为B级。

 “一分圆一分钱”,“珠圆玉润”,珍珠越圆越美,这很符合中国人的审美习惯。大颗粒、精圆的珍珠,出如圆月的美感。配合光泽,则营造出朦胧的意境美。以珍珠长直径和短直径差的百分比≤1%为正圆标准,1%≤直径差比≤5%为圆的标准,在5%和10%之间的为近圆。不过大多时候,用自己的眼睛可以看出圆度来了。

 表面痘、斑、印、坑、点越少越好,一般在0.5米远外看不到瑕疵为可以接受的标准。的标准为100%表面光滑,近看看不出瑕疵。当然了,用放大镜都难看出瑕疵的那是万里挑一的中的

 所谓“七分为珠,八分为宝”,一般6毫米以下的珍珠不被列入珠宝级珍珠的范畴,7-9毫米为消费者所普遍喜爱,10毫米的珍珠已经难得,11毫米以上的则只有南洋珍珠和黑珍珠有了。越往上,数量越,而价格则往往成倍的增长。这个标准看的难度不大。

 其中,珍珠质每天分泌3-5次,每次分泌覆盖的厚度仅0.3μm,养殖一年的珍珠层厚度只有0.3mm左右,要长到1mm厚,需要大约3年,才能长成宝石级的珍珠。换句话说,养殖三年,有上千层的珍珠质。

 2.在所有养殖的海水珍珠里面,能做珠宝首饰的仅仅占10%-15%,另外30%左右可以作为工艺首饰用,剩余的50%以上只能作为化妆品和药用。

 3.在1000颗统珠中(刚采收上来,未进行任何分类的珍珠称为统珠),终被挑选出来做珍珠项链的:一等品,约2条;二等品,约8条;三等品,约15条。

 5.在1,000颗统珠中,直径达到7mm以上、精圆、光泽绚丽、柔美、毫无瑕疵的级珍珠,或称AA珍珠凤毛麟角,有时甚至只有不到10颗;而稍逊者,即AAB级的也不会超过30-50颗。

 这个要依个人喜好、肤色、服装、场合等的搭配,不一而足。一般白色受欢迎,优雅,黑色神秘,粉色浪漫,金色华贵雍容。

 无论是串成珍珠项链,还是与金、银、钻石等宝石搭配镶嵌,讲求色泽、形状、意境等的和谐美,好的设计师会将情感、文化通过产品展示出来,而经验丰富、训练有素的挑珠技术人员会很好地将珍珠挑选、组合,这些是外行很难注意到的细节。作为珍珠达人,只要有一定的审美眼光和文化素养,以赏心悦目为标准,可以看出搭配的优劣。

 珍珠以它的温馨,雅洁,瑰丽,一向为人们钟爱,被誉为珠宝皇后。珍珠的成分是含有机制的碳酸钙, 化学稳定性差,可溶于酸,碱中,日常生活中不适宜接触香水, 油,盐,酒精,发乳,醋和脏物;更不能接触香蕉水等有机溶剂;夏天人体流汗多,也不宜戴珍珠项链,不用的时候用柔软微湿的干净棉布擦拭干净风干保存,不可用任何清洁剂清洗;不可在太阳下暴晒或烘烤;收藏时不能与樟脑丸放在一起,也不要长期放在银行的保险库内。珍珠的硬度较低,佩戴久了的白色珍珠会泛黄,使光泽变差,可用1%-1.5%双氧水漂白,要注意不可漂过了头,否则会失去光泽。

 1.防酸:为使珍珠的光泽及颜色不受影响,应避免让珍珠接触酸、碱质及化学品,如香水、肥皂、定型水等。不要佩戴珍珠首饰游泳或洗澡。所以请在化妆之后再戴上你可爱的珍珠。

 2.远离厨房:珍珠表面有微小的气孔,所以不宜让它吸入空气中物质。珍珠会吸收喷发胶、香水等物质。所以切勿穿戴漂亮的珍珠去电发,在厨房里也要小心。不要穿戴漂亮的珍珠煮菜,蒸汽和油烟都可能渗入珍珠,令它发黄。

 3.羊绒布伺候:每次佩戴珍珠后(尤其是在炎热的日子)须将珍珠抹干净后才放好,能保持珍珠的光泽。好用羊皮或细腻的绒布,勿用面纸,因为有些面纸的会将珍珠磨损。

 4.不近清水:不要用水清洁珍珠项链。水可以进入珠的小孔内,不仅难于抹干,可能还会令里面发酵,珠线也可能转为绿色。如穿戴时出了很多汗,可用软湿毛巾小心抹净,自然晾干后放回首饰盒。珍珠变黄以后,可以这样补救:用稀盐酸浸泡,可溶掉变黄的外壳,使珍珠重现晶莹绚丽、光彩迷人的色泽。但如果颜色变黄得厉害,则难以逆转。

 5.需要空气:不要长期将珍珠放在保险箱内,也不要用胶袋密封。珍珠间需要新鲜空气,每隔数月便要拿出来佩戴,让它们呼吸。如长期放在箱中珍珠轻易变黄(“人老珠黄”,说的是这个意思。)

 6.避免暴晒:由于珍珠含一定的水份,应把珍珠放在阴凉处,尽量避免在阳光下直接照射,或置于太干燥的地方,以免珍珠脱水。

 7.防硬物刮:要把珍珠首饰单独存放,以免其它首饰刮伤珍珠皮层。如果您打算将珠链戴在衣服,衣服的质地好是软滑些的。太粗糙的料子可能会刮花你的贵重珍珠。

 9.珍珠戒指:除下珍珠戒指时,抓住指环的柄部或金属部分,不要用珠子做承力的地方,这样可以避免珍珠给你的承力面松脱,也防止你手中的污物及皮肤分泌的油黏在珠子上。

 10.定期检查、3年换线:丝线年一次定期检查丝线是否松脱,并更换丝线年重新串一次,当然也要视乎穿戴的次数而定。走进珠子小孔的污物会产生力,令尼龙线折断,折断的受力接近扣子的地方。

 珍珠历来被视为珍宝,在全国各地的古墓中,经常有古珍珠出土,但古珍珠从来不为收藏家重视。当初,富贵的女人死后,尤其是早逝的贵妇、小姐,常将她们喜爱的珍珠一起埋葬。入土的珍珠与人一样,都是青春年华、光泽动人,但出土时则是枯黄一粒,失去了昔日的风采,不为人珍爱了。

 珍珠是由珠蚌孕育的,它的光泽与珠体都是有一定寿命的。虽说寿命比人长,但空气中日久珍珠层受到氧化,由白变黄。即使当年入土的珍珠在棺椁内保存得很好,也会失去特有的光泽。珍珠层的皲裂,如果棺椁密封性能不好,通常会变成残渣一堆。在乾隆的小帽上,有一颗大珍珠,一代代传到末代溥仪之手,经历了二百多年,至今依旧十分完好,但光彩而言,已经是“人老”珠黄。它的收藏价值主要还是体现在御用的阅历上,其本身而言,很难作保存了。根据现代科学研究,知道珍珠是贝类动物的特殊胶体结合起来的碳酸钙晶体。每颗珍珠含90%以上的碳酸钙和4%左右的水分,珍珠是靠了这水分使其闪亮生辉的。长期不使用的珍珠容易跑掉水分,大约经过六七十年或多到一百年后变成了。由此可见,珍珠的寿命也不长。一颗珍珠约有一百年的机会展示它的光华。

 珍珠首饰拥有的美丽,很多朋友都会佩戴自己独特的珍珠首饰。不过,由于珍珠自身的各种性质,在佩戴的过程中有很多需要注意的地方, 特别是水。

 虽说珍珠和水有着密不可分的关系,但是珍珠首饰是怕水的,所以不论是游泳、洗澡或者运动,都不要佩戴珍珠首饰,因为水分如果渗透到珍珠首饰中会引起珍珠珠层的脱离,损害珍珠。

 其次,珍珠首饰怕闷,所以珍珠首饰不能够长期放置在密封的首饰盒里,即便不佩戴也要定期让珍珠首饰透透气,以免珍珠变黄。而且,珍珠首饰特别怕酸碱,所以朋友们不要佩戴珍珠首饰下厨房,也不要佩戴珍珠首饰化妆,千万不要让珍珠首饰接触香水、指甲油。珍珠较软,所以珍珠首饰怕硬,千万不要让珍珠首饰和一些尖锐的物体放置在一起,以免产生刮痕。

 后,珍珠首饰特别怕热,过热的温度会加速珍珠珠质的分解,所以千万不要暴晒你的珍珠首饰,存放的时候也要用干净的软布包裹珍珠首饰。

 南洋珍珠是指产于南太平洋海域沿岸国家的天然或养殖的海水珍珠,其产珠贝主要为大珠母贝或马氏贝,主要出产国包括、印度、日本、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、泰国等。

 中国南海海水养殖珍珠大规模进入国际市场是20世纪80年代,产量已接近日本海水珍珠的水平。中国海水养殖珍珠主要来自广西的合浦北海、广东的雷州半岛以及海南的三亚等地。

 欧卡娅(Akoya)珍珠产自日本南部沿海港湾地区。珍珠母贝名为欧卡娅(Akoya),该品种颗颗精圆,光泽强烈,颜色多为粉红色,银白色,一般直径为6-9毫米。

 欧卡娅珍珠是日本珍珠种植场专产珍珠。出产的批人工培植珍珠是在20世纪20年代,白色、玫瑰色的折光色彩使珍珠呈现美丽的外表。欧卡娅族珍珠是高质量的珍珠,配置18K黄金做成首饰,您将发现无论他们的搭配非常。您也会发现这一系列珍珠很少有瑕疵,并且拥有浓重、美丽的光泽。

 淡水珍珠绝大部分来自中国,产量占全世界的80%,每年中国都举办中国(国际)珍珠节。淡水珍珠的珍珠母贝为马氏珠母杂交贝或河蚌,淡水珍珠的圆度和光泽是影响其价格的主要因素。

 淡水珍珠看起来非常接近于欧卡娅族珍珠,但是其价格仅是欧卡娅族珍珠的1/5。需要权衡的是淡水珍珠一般来说比较小,不太对称,当串成链时,相称效果不是那么好。当然但权衡价格之后,淡水珍珠亦不失为的礼物。

 塔希提黑珍珠(Tahitian,又称大溪地黑珍珠)产于南太平洋法属波利尼希亚群岛的珊瑚环礁。珍珠母是一种会分泌黑色珍珠质的黑蝶贝。黑珍珠的美在于它浑然天色的黑色基调上具有各种缤纷的色彩,被欣赏的是孔雀,浓紫,海蓝等彩虹色,她强烈的金属光泽随珍珠的转动而变幻,远非其它改色珍珠可比拟。一般黑珍珠的直径为8至16毫米。从圆形到梨形甚至环带状都有。

 这种珍珠传统上称为黑珍珠,但是他们的颜色系列由金属银色——铅笔铅的颜色组成。在这一系列颜色里,他们还伴有在光的折射下有不同颜色的泛光(overtones),如绿色、浓紫色或海蓝色。

 乌钢针靠加热转动在珍珠上钻孔,乌钢针的碎片落在粉末中,内含大量的金属体,长期服用会使人慢性中毒。因此,消费者在购买珍珠粉时,一定要到正规的大药店,医药,认准知名,切不可贪小失大上当。

 珍珠的分类,尚无统一标准,比较实用的一种分类方案是按成因和水域进行划分的综合分类。该分类方案具体如下:

 天然的珍珠贝体内软体部自身发生病变,或无法将入侵的外部异物(如沙粒等)排出体外,由于自身的生理机能,会分泌珍珠质将病变部位或异物包裹起来,经过一定时间后形成结晶物,这种结晶物称为天然珍珠。

 人们根据珍珠贝能分泌珍珠质形成珍珠的生理机能,在珍珠贝的体内中植入细胞小片(或者是:珠核+细胞小片),经过一定时间养殖培育出来的珍珠称为养殖珍珠。包括海水养殖珍珠和淡水养殖珍珠两种。

 从宏观上看,珍珠可以无瑕;而从微观上看,珍珠都是有瑕。而有瑕无瑕的判断根据不同的参照物和判断标准会有不同的结果。

 从物理构造来讲,珍珠的形貌是由碳酸钙结晶体与壳角蛋白垒积在珍珠表面的反映。在理想状态下,其表面应该是光滑干净的,但实际上由于的复杂多变和蚌(贝)体的健康程度不同,使珍珠表面往往偏离理想状态,出现许多瑕疵,如沟纹、凹凸、斑点、气泡纹线、裂纹、凹坑、黑点、缺口、针尖等。如果水中温度、离子浓度等的变化不大,则晶体生长稳定,结构清晰,珍珠的表面比较光滑,反之,晶体易发生突变,产生缺憾。以我们的常识知道,水质、水温、离子浓度等不太可能保持一致,因此理想状态很难存在,自然对于瑕疵的理想化要求也同样不宜化。有各种微生物生长,珍珠母贝在几年的生长过程中也往往可能受到某些病菌的影响,同时插核技术也可能会影响到珍珠的形成及其皮质,因此真正完全光滑无瑕疵的珍珠是极少的。大多数养殖珍珠表面都会或多或少带上一些“疱“、“花纹”、”“腰线“、“皱纹“、“凹坑“等瑕疵。这也是古话所说“无瑕不成珠”的理论根据。

 100%无瑕的珍珠理论上是不存在的,因为即使是难以看见,借助10倍甚至更高的放大镜,还是可以看到珍珠表面象月球表面一样的纹、凹凸不平。从实践的角度来看,确实有一些珍珠用几乎看不到或者极难看到任何瑕疵,由于并非搞科研,在商业应用领域,业内专家将之称为无瑕。国家标准的《珍珠分级标准》里面,对“无瑕”的定义是“观察表面光滑细腻,极难看到瑕疵”。请注意,前面不能加“100%”的定量厘定。至于说“无瑕”,从定性描述的角度、非严谨的场合是可以讲的,但在产品级别厘定的严谨场合,则是不可以讲的。

 《南越志》认为,珍珠有九品,直径五分至一寸左右的为“大品”;一边扁平,一边如倒置铁锅(覆釜)状的为“珰殊”,也是珍品;走珠、滑珠则是等外品。

 《天工开物》认为,直径五分至一寸又五分的为“大品”,有光泽略呈镀金状的为“珰珠”,价值一粒千金。

 《广东新语》则说,珰珠“大而稍扁”的“南珠之明珰”,等级仅次于径寸大珠,珠形、色泽银白、光莹无丝络的为精珠。其档次以重量来分,每颗“重一分者银六倒,二分者四十倒”。光泽不佳的肉珠,“二分重者值银仅四倒”,八百颗重一两的称为“八百子”,值银十倒;一千颗重一两的称为“正千”,值银仅八倒。

 本标准适用于养殖珍珠的生产、贸易、质量评价等活动,不适用于经辐照、染色等处理的养殖珍珠的分级。

 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。

 在贝类或蚌类等动物体内,不经人为因素自然的分泌物。它们由碳酸钙(主要为文石)、有机质(主要为贝壳硬蛋白)和水等组成,呈同心层状或同心层放射状结构,呈珍珠光泽。

 在贝类或蚌类等动物体内珍珠质的形成物,珍珠层呈同心层状或同心层放射状结构,由碳酸钙(主要为文石)、有机质(主要为贝壳硬蛋白)和水等组成。对于所有的养殖珍珠,珍珠层是由活着的软体动物的分泌物形成的。人工干预只是为了开始这一过程,不论是插核的还是插片的。

 根据贝种类别不同可划分为不同的子类型:马氏珠母贝海水养殖珍珠、白蝶贝海水养殖珍珠、黑蝶贝海水养殖珍珠和企鹅贝海水养殖珍珠等。

 根据蚌种类别不同可划分为不同的子类型:三角帆蚌淡水养殖珍珠、褶纹冠蚌淡水养殖珍珠和背角无齿蚌淡水养殖珍珠等。

 在海水珠母贝的壳体内侧或在淡水河蚌的壳体内侧特意植入半球形或四分之三球形等非球形珠核而生成的养殖珍珠,珠核扁平面一侧常连附于贝壳上。

 有核养殖珍珠珠核外的部分,主要由碳酸钙(主要为文石)并含有机质(主要为贝壳硬蛋白)及水等组成,具同心层状或同心层放射状结构。

 养殖珍珠表面常见瑕疵有:腰线、隆起(丘疹、尾巴)、凹陷(平头)、皱纹(沟纹)、破损、缺口、斑点(黑点)、针夹痕、划痕、剥落痕、裂纹及珍珠疤等。

 用于确定养殖珍珠质量因素分级的比对实物标准样品。分淡水养殖珍珠标准样品和海水养殖珍珠标准样品两种类型。

 由养殖珍珠经穿线、粘接、贵金属镶嵌等工艺制成的饰品。包括珠串(项链、手链、手环、手镯、指圈)、戒指耳饰、发饰、足饰、服饰(胸花、领带夹、抽扣)等。

 正圆、圆、近圆形海水养殖珍珠以小直径来表示,其他形状海水养殖珍珠以大尺寸乘小尺寸表示,批量散珠可以用珍珠筛的孔径范围表示。

 正圆、圆、近圆形淡水养殖珍珠以小直径来表示,其他形状淡水养殖珍珠以大尺寸乘小尺寸表示,批量散珠可以用珍珠筛的孔径范围表示。

 按养殖珍珠质量因素级别,用于装饰使用的养殖珍珠划分为珠宝级养殖珍珠和工艺品级养殖珍珠两大等级。

 很好 A 形状、光泽、光洁度等质量因素应统一一致。颜色、大小应和谐有美感或呈渐进式变化。孔眼居中且直、光洁边

 好 B 形状、光泽、光洁度等质量因素稍有出入,颜色、大小较和谐呈基本渐进式变化,孔眼居中边

 在灰色或白色背景下,避亮彩色物体,采用北向日光或采用色温为 5500K~7200K日光灯,距离被检样品20cm~25cm,距离被检样品15cm~20cm,滚动养殖珍珠,找出主要颜色即体色;从养殖珍珠表面反射的光中,寻找养殖珍珠有无伴色及晕彩;观察记录被检样品的体色、伴色或晕彩。

 正圆形、圆形、近圆形养殖珍珠以小直径表示,其他形状给出大和小尺寸。例如:8.0mm×6.0mm。

 以被检样品能通过及不能通过的两筛之孔径规格表示被检样品的大小。例如:5.0mm~5.5mm。

 采用北向日光或采用色温5500K~7200K的日光灯,将被检样品与标准样品进行对比,注意观察被检样品对光的反射强度、均匀程度与影像程度,确定光泽级别。

 利用一套已知珠层厚度的标准样品,将被测样品与标准样品相比较,根据被检样品的质地状况确定珠层厚度级别。

 采用强光照或光纤灯照明,在10倍放大镜或宝石显微镜下,将被检样品与标准样品比较,确定被检样品的珠层厚度级别。

 将被检样品从中间剖开、磨平,用测量显微镜测量珠层厚度,至少测量珍珠层的三个大厚度和三个小厚度,并取其平均值,确定珠层厚度级别。

 利用一套已知珠层厚度的标准样品,将被测样品与标准样品同时放人X光机台上,拍摄X射线透视比对照片,在照片上比较和确定被测样品的珠层厚度。

 清洁并干燥被检样品后,滚动被检样品,观察、记录被检样品表面瑕疵的种类、多少和分布情况,参照标准样品,确定被检样品的光洁度级别。

 从事养殖珍珠分级的技术人员应受过专门的技能培训,掌握正确的操作方法。由二名至三名技术人员完成同一被检样品的级别划分,并取得统一结果。

 8.2.2 当采用英文代号连续表示质量因素级别时,应按形状、光泽、光洁度、珠层厚度(如果涉及)、匹配性(如果涉及)顺序表示。

 珠宝店裡,时常会听到顾客说:我想要买一条花珠的项链;或者商家打出广告来说:本店新到高品质的花珠项链;或者你在逛珠宝展的时候,被一串天女珠项链迷住了。这个时候,我们会很奇怪, 啥是花珠?啥又是天女珠?花珠是Akoya珍珠的品 天女是花珠中的佼佼者 Akoya...

相关文章

标签列表